Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

Realizácia čističky odpadových vôd a kanalizácie.

Realizácia čističky odpadových vôd a kanalizácie.

Popri novej ČOV projekt zahŕňal šesť prečerpávacích staníc, celková dĺžka kanalizačnej stoky a výtlačných potrubí v obciach dosiahla 13,9 km.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
verejný
zrealizované
2017
2020
Ekologické a vodohospodárske stavby, inžinierke siete
nad 5 000 000 €