ČOV Kokšov Bakša Košice

<Zadajte anotáciu>

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
verejný
zrealizované
2006
2008
Ekologické a vodohospodárske stavby, inžinierke siete
nad 5 000 000 €