KS 01 Veľké Kapušany

Stavebné a technologické práce pri výstavbe kompresorovej stanice