KS 01 Veľké Kapušany

Stavebné a technologické práce pri výstavbe kompresorovej stanice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
verejný
zrealizované
2008
2010
Ekologické a vodohospodárske stavby, inžinierke siete
nad 5 000 000 €