Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň

Výstavba infraštruktúry a križovatky v novom priemyselnom parku Pradiareň Kežmarok.

Výstavba infraštruktúry a križovatky v novom priemyselnom parku Pradiareň Kežmarok.

Mesto Kežmarok
verejný
vo výstavbe
2019
Cestná infraštruktúra
1 000 000 € - 5 000 000 €