Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň

Výstavba infraštruktúry a križovatky v novom priemyselnom parku Pradiareň Kežmarok.