I/67 Dobšinský kopec oprava povrchu vozovky

Oprava vozovky pred Pretekmi automobilov do vrchu Dobšinský kopec, zaradenými do seriálu Majstrovstiev Európy.

Oprava vozovky pred Pretekmi automobilov do vrchu Dobšinský kopec, zaradenými do seriálu Majstrovstiev Európy.

Slovenská Správa Ciest
verejný
zrealizované
2019
2019
Cestná infraštruktúra
do 1 000 000 €