I/67 Dobšinský kopec oprava povrchu vozovky

Oprava vozovky pred Pretekmi automobilov do vrchu Dobšinský kopec, zaradenými do seriálu Majstrovstiev Európy.