Obytný súbor Škultétyho Bratislava

Areálové komunikácie, voda, kanalizácia, trolejové vedenie, elektro