Horný Zemplín, rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská-Holčíkovce

Rekonštrukcia vozovky spočívajúca v úprave podložia,nových asfaltových vrstiev, dodávake bezpečnostných zariadení a dopravného značenia