ŽSR TIOP (Terminál Integrovanej Osobnej prepravy) Moldava nad Bodvou

Realizácia terminálu osobnej prepravy - vybudovanie spoločného nástupiska a osobitného nástupiska pre autobusy, vrátane prístupového chodníka, parkoviska pre autá, autobusy, železničného priepustu, cestného priepustu pre odvodňovací kanál

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
súkromný
zrealizované
2015
2015
Špeciálne projekty
do 1 000 000 €