ŽSR TIOP (Terminál Integrovanej Osobnej prepravy) Moldava nad Bodvou

Realizácia terminálu osobnej prepravy - vybudovanie spoločného nástupiska a osobitného nástupiska pre autobusy, vrátane prístupového chodníka, parkoviska pre autá, autobusy, železničného priepustu, cestného priepustu pre odvodňovací kanál