Južné mesto - okružná križovatka Dolnozemská

Výstavba okružnej križovatky Panónska - Dolnozemská v Bratislave, časť Južné mesto.