Primárna infraštruktúra - Južné mesto

Výstavba komunikácií a inžinierskych sietí pre projekt výstavby rezidenčnej štvrti v Bratislave Južné mesto Zóna A.