Rekonštrukcia mosta Žalobín

Rekonštrukcia mosta Žalobín v obci Malá Domaša, vrátane Projektovej Dokumentácie