Rekonštrukcia mosta Žalobín

Rekonštrukcia mosta Žalobín v obci Malá Domaša, vrátane Projektovej Dokumentácie

Article text...

Správa a údržba ciest PSK
verejný
vo výstavbe
2020
Cestná infraštruktúra
do 1 000 000 €