Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Výstavba prehrádzky s manipulačnou šachtou vo vodnom toku Mlynský náhon v Košiciach.