Protihluková stena: R2 Ruskovce - Pravotice

Výstavba protihlukovej steny pri rýchlostnej ceste R2 Ruskovce- Pravotice v oboch smeroch.