Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

Gravitačná kanalizácia v dĺžke 10 248,67m, Výtlačné potrubie v dĺžke vyše 3500m, ČOV EO 4146, 260ks šácht