Zrušiť filter
Prázdny

Referencie

<Enter category description>
37-48 z 55 výsledkov
Prázdny

ČOV Moldava nad Bodvou

Zvýšenie kapacity ČOV-výstavba 2 dosadzovacích nádrží a 2 kalojemov vrátane kolektoru, rekonštrukcia pôvodnej administratívnej budovy a výstavba novej, stavebné úpravy, vnútroareálové potrubné rozvody a spevnené plochy, terénne a sadové úpravy, oplotenie;

Viac ...

TAP 200

Výstavba areálu slúžiaceho na uskladnenie tuhého alternatívneho paliva pri cementárni Turňa nad Bodvou

Viac ...

Výrobná hala a AB Zeelandia, Rozhanovce

Stavba novej dvojposchodovej budovy zloženej z pekárne, cukrárne, skladu potravín, sociálnych zariadení, šatní a školiacich miestností; príjazdová komunikácia a spevnené plochy, realizácia trafostanice vrátane rozvodov plynu, vodovodu a kanalizácie, terenne a sadové úpravy

Viac ...

Prázdny