Primárna infraštruktúra - Južné mesto


Article text...

SOUTH CITY W
súkromný
vo výstavbe
2019
Cestná infraštruktúra
1 000 000 € - 5 000 000 €