Revitalizovali sme areál ZSE


Distribučná spoločnosť Západoslovenská energetika zásobuje elektrinou celé západné Slovensko.
Bezporuchovosť energetickej sústavy však závisí aj od dobrého interného zásobovania. Preto bola
pre tohto klienta kľúčová revitalizácia jeho nitrianskeho areálu, kde uskladňuje bubny, káble,
chráničky či uzemnenia.
Práce na rekonštrukcii jestvujúcich skladových plôch, oporných múrov, verejného osvetlenia,
areálových rozvodov požiarneho vodovodu, kanalizácie a na dodávke a montáži regálového a paletizačného systému centrálneho skladu boli zverené práve našej Divízii Západ.

Dielo pod vedením stavbyvedúceho Jána Bédiho a majstra Jána Lajdu sa rozbehlo v auguste 2019. Časový harmonogram sa podarilo od začiatku dodržiavať, čo sa obzvlášť vyplatilo po nástupe pandémie koronavírusu. „V jeden marcový víkend sa riešilo, či sa práce úplne prerušia,“ hovorí Ján Bédi.
 

„V sobotu sme s dozorom sedeli na harmonograme dokončenia stavby aj my. Stotožnili sa s naším návrhom postupu podľa jednotlivých týždňov. Zvládli sme ho v pôvodnom
termíne 30. apríla vďaka tomu, že stavba bola už prakticky pred dokončením. Nepotrebovali
sme veľa ľudí a dali sa dodržať hygienické opatrenia – nosenie rúšok a udržiavanie odstupov.“

Stavebné práce boli rozvrhnuté do štyroch etáp, aby mohol investor využívať skladové plochy počas celej výstavby.
Prvá etapa pozostávala najmä z búracích prác na jestvujúcich objektoch. „Po výkopoch sme začali s realizáciou gravitačných oporných múrov hrúbky 0,25 m a 0,3 m do výšky 3 metrov, prekládkami
požiarnych vodovodov, výstavbou novej dažďovej kanalizácie a konštrukčných vrstvách
spevnených plôch s betonážou cementobetónového krytu (CB III) hrúbky 200 mm. Dilatačné škáry CB
krytu sme zalievali asfaltovou zálievkou.
Stĺpy verejného osvetlenia sú kotvené do oporných múrov, mimo nich sú kotvené do prefabrikovaných
základov. Oporné múry majú inštalované oceľové bezpečnostné zábradlie,“ popisuje detaily realizácie
stavbyvedúci. Konštrukcia vozovky má celkovú hrúbku 580 mm.

Aj na konci tejto zákazky je spokojný klient a dobrá referencia.

Prázdny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...