I/67 Dobšinský kopec oprava povrchu vozovky


Oprava vozovky pred Pretekmi automobilov do vrchu Dobšinský kopec, zaradenými do seriálu Majstrovstiev Európy.

Slovenská Správa Ciest
verejný
zrealizované
2019
2019
Cestná infraštruktúra
do 1 000 000 €