Obytný súbor Škultétyho Bratislava


Areálové komunikácie, voda, kanalizácia, trolejové vedenie, elektro

BAVINT, s.r.o.
súkromný
zrealizované
2016
2017
Cestná infraštruktúra
1 000 000 € - 5 000 000 €