Náš tím - Dámy na obaľovačkách Colas Slovakia


Naprieč Slovenskom, od západu na východ, má Colas deväť obaľovacích súprav (OS) na výrobu asfaltových zmesí. A na každej z nich pracuje minimálne jedna žena. Ich spoľahlivosť a tímový duch veľmi prispievajú k vysokej úrovni našej práce. A nielen to – všetky tieto žienky sú doslova „multifunkčné.“ Veď zvládajú váženie na mostovej váhe, odoberanie vzoriek kameniva zo skládok, vyhodnocovanie vzoriek asfaltových zmesí v laboratóriu. A popri tom je na ich „pleciach“ celá administratíva v kancelárii
či vydávanie OOPP. Čo im práca dáva a ako sa pri nej cítia? Čo je pre nich náročné a čo majú najradšej?

Prázdny

Zvládať prácu v mužskom kolektíve si vyžaduje istý druh vlastností, ktoré ženy chtiac-nechtiac preberajú od mužov. Pritom v práci viac vnímajú city – svoje aj ostatných – a snažia sa ich využiť v prospech nejakej situácie. Ženy uprednostňujú viac spoluprácu ako súťaživosť a túžia po pokojnejšom pracovnom tempe. Nám totiž stereotyp nehrozí. Takúto prácu som si však vybrala sama a robím ju rada, pretože sa cítim byť užitočná a môžem sa podieľať na zaujímavých projektoch.
 

Iveta Vranáková, OS Mníchova Lehota

 

 

Pri organizácii a archivácii dokumentov
sa snažím o čo najľahší
a najpriehľadnejší systém. Na druhej
strane, nie úplne som si „potykala“
s našou váhou, mám pred ňou
prirodzený rešpekt. Myslím si však,
že je to len o praxi. Prácu mám rada
ako celok. Sme ako jedna rodina.
A asi najspokojnejšia som, keď mi pri
odchode ostane prázdny stôl.

Veronika Ivančová, OS Vechec

 

Dnešné ženy sú už natoľko emancipované,
že sa v mnohých profesiách
vrátane stavebníctva mužom
vyrovnajú. Ja som spočiatku cítila
veľkú zodpovednosť pri mesačných
uzávierkach. Učila som sa od kolegýň,
ktoré túto prácu mali v malíčku.
Do práce chodím rada a tiež sa veľmi
rada ujímam nových povinností,
ktoré nám pribúdajú.

Dagmar Krčmárová, OS Zvolen

 

Nie som vyučená laborantka,
všetko som sa musela od začiatku
naučiť. Pomáhali mi skvelí ľudia-odborníci
ako Zora Abaffyová, Oliver Lazorčák, Katka Semančíková, bývalá
kolegyňa Júlia Kišková z Veľkej
Lomnice. Teším sa, keď skúšky, ktoré
robím každý deň, vyhovujú normám,
lebo to znamená, že naša obaľovačka
vyrába kvalitné asfaltové zmesi.

Katarína Milianová, OS Čoltovo

 

Ženský princíp uplatňujeme
hlavne pri komunikácii s kolegami, zákazníkmi a vodičmi, ktorí k nám
navážajú kamenivo a vozia obaľovanú
zmes na stavby. Ženská ruka je
potrebná aj pri skrášľovaní a udržiavaní
poriadku na obaľovačkách, pri
administratívnych a laboratórnych
prácach. Za päť rokov som si aj ja
vytvorila organizovaný systém.

Daniela Bílová, OS Smolenice

Aj ženy dokážu vniesť do stavebníctva
určitý druh rozhľadu. Myslím,
že nás často odrádza od práce
v stavebníctve okolie. Práve preto,
že niečo ľudia stále vnímajú ako
„mužské“ a niečo ako „ženské“. Podľa
mňa však ide hlavne o nápaditosť,
snahu a určité zručnosti. Každý jedinec
dokáže priniesť to svoje. Mužský
kolektív bol pre mňa prvotný šok, no
po necelom mesiaci som si zvykla
a teraz som zaň aj dosť vďačná.
Mám rada, keď sú povinnosti hotové
a môžem si v pokoji vážiť autá alebo
prehodiť pár slov s kolegami.

Kristína Mičechová, OS Mojšova Lúčka - Žilina

 

 

Ženské vlastnosti sa mi zídu hlavne
pri práci v kancelárii, kde každý
papier má svoje miesto. Trochu nezvyčajné
bolo naučiť sa komunikovať
s velínom cez vysielačku. Medzi moje
činnosti patrí aj zadávanie úloh pre
vodičov postrekového vozidla. Každá
z týchto povinností má svoje čaro…

Martina Gálová, OS Trebejov

Pre CESTY NITRA a Colas
pracujem 38 rokov, no na OS som
sa presunula iba vlani z učtárne. 

Značnú časť mojej agendy preto
tvorí i naďalej účtovníctvo, keďže
v čase môjho príchodu sa na OS začalo
aj účtovať a prichádzali aj s tým
spojené „papierovačky.“ Musela som
sa však naučiť aj nové veci, napríklad
som sa stala vážničkou, zvládam
aj softvér Coldate z laboratórnych
skúšok.

Oľga Poláková, OS Cabaj - Nitra

Mám za sebou prvý rok. Na
začiatku sa mi zdala práca veľmi
chaotická. Postupne, aj vďaka
dobrému kolektívu, ktorý ma zaučil,
som si ju zorganizovala. Najradšej
mám laboratórium, vyhodnocovanie
vzoriek. Najspokojnejšia som, keď
vzorka asfaltovej zmesi je v súlade
s požadovanými kritériami.

Mária Fajčíková,  OS Veľká Lomnica

Činnosť a aktivita týchto neúnavných žien často zostáva mimo našej pozornosti. Všetky bez výnimky sú rady, keď majú na pracovisku pohodovú, pokojnú atmosféru. Svojou mierou k nej aj prispievajú. Preto im aj touto cestou ďakujeme. Skvelá práca, dámy!

 

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...