Staviame cyklotrasy na západe aj východe Slovenska


Cyklochodník Vrbovce-Tri kamene-Veterný mlyn Kuželov

V rázovitom prostredí Kopaníc v okrese Myjava hraničí Slovensko s českým regiónom Horňácka. Rozvoj siete cyklistických ciest k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu na oboch stranách hranice priniesol trenčianskemu stredisku zákazku za takmer 480 tisíc eur bez DPH. 

Počasie si trochu zašpásovalo s harmonogramom prác, a tak sa realizácia predĺžila približne o 30 dní. No i tak bolo dielo dlhé vyše dva kilometre odovzdané v druhej polovici októbra 2019. Patrí k nemu i výsadba novej verejnej zelene a inštalácia mobiliáru.

„Odsúhlasený technologický postup sme postupne aktualizovali v týždenných reportoch a odsúhlasovali na kontrolných dňoch,“ hovorí stavbyvedúci Martin Pilarčík na margo realizácie. Za výdatnej asistencie majstra Vladimíra Fabiána riadil projekt z technologického, personálneho a v neposlednom rade bezpečnostného hľadiska.
Cyklotrasa pokračuje po hranicu, kde na českej strane nadväzuje trasa až po mlyn Kuželov. Na slovenskej strane sú zaujímavé Tri kamene – medzné kamene so starodávnymi nápismi.

 

EUROVELO 11 Sabinov - Okrucany

Východným Slovenskom prechádza európska cyklotrasa EuroVelo 11, ktorá napokon
spojí najsevernejší bod Európy, Nordkapp v Nórsku, s gréckymi Aténami. Na Slovensku vedie trasa cez Košický a Prešovský kraj, kde COLAS Slovakia za sedem mesiacov vybudoval spojnicu medzi mestom Sabinov a obcou Orkucany. Cena diela s dodatkom
presiahla 860 tisíc eur bez DPH.

Výstavba prebiehala od júna a zmluvne mala skončiť v prvých mesiacoch tohto roka. Počas realizácie sa COLASáci museli vyrovnávať s rôznymi nečakanými situáciami. Statické záťažové skúšky  ukázali, že zhruba na polovici úseku bolo neúnosné podložie. „Následne Slovenský vodohospodársky podnik zistil, že projektová dokumentácia v úseku pri hrádzi rieky Torysa nesúhlasí s ich vyjadrením v čase stavebného povolenia. Aj tu sme museli čakať na rozhodnutie SVP a zamerali sa na výstavbu ďalších úsekov,“ hovorí
stavbyvedúci František Mikolaj. V rámci logistiky sa museli kolegovia z Divízie Východ vysporiadať s prístupovými cestami, ako aj šírkou chodníka a veľmi úzkym
manipulačným priestorom na celej trase.

Novovybudovaný cyklochodník meria takmer 4 617 metrov a ďalších 1 525 metrov tvorí
cyklokoridor.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...