Užili sme si majstrovstvá


Získať ste ich mohli tak, že ste v dňoch 1. apríla – 5. mája aktívne podporili našu novú facebookovú stránku. Dohromady sa zapojilo 93 kolegov – 67 z Inžinierskych stavieb, 25 za CESTY NITRA a jeden z firmy IS-Lom. Deviateho mája boli vyžrebovaní majitelia vstupeniek na tri zápasy 21. mája. Deväť lístkov získalo majiteľa z Inžinierskych stavieb, deväť z CIEST NITRA. A títo šťastlivci si jedinečné zápasy patrične vychutnali. Hoci v ten deň bolo už jasné, že štvrťfinále turnaja bude bez slovenskej účasti…