Bezpečnejšie na cestách


Fakt: 3 698 osôb zomrie dennepri dopravných nehodách
(údaj za celý svet v roku 2018).


Ako prispejeme k zmene?

  • dodržiavajme zásady a pravidlá bezpečnej cestnej premávky
  • informujme seba aj ostatných o prácach vykonávaných v premávke
  • zvažujme možné riziká a hrozby a primerane prispôsobujme svoje konanie
  • vnímajme – cíťme zodpovednosť a záujem o ostatných účastníkov premávky
  • konajme – prijímajme lepšie rozhodnutia a meňme vlastné správanie

Kampaň prebieha do konca roka. Komunikujeme ju trojuholníkom so sloganom „Tu pracuje môj ocko“. K aktivitám patrí aj letná fotografická súťaž o atraktívne ceny.