Desaťročia s bezpečnosťou


Opäť ho zorganizoval Integrovaný odborový zväz – a znova s partnerskou podporou Inžinierskych stavieb.
Poslanie súťaže spočíva v získavaní mladých ľudí, ktorí ešte nemajú praktické skúsenosti v oblasti BOZP, vo vytváraní prirodzených návykov na takúto ochranu a rešpektovaní princípov BOZP.
Aktérmi súťaže boli trojčlenné súťažné tímy zo 16 stredných odborných škôl. Najlepšie si počínalo družstvo SOŠ stavebnej z Prievidze pred rovnako zameranými študentmi zo Žiliny a Liptovského Mikuláša. Medzi jednotlivcami sa najviac darilo Danielovi Štefkovi zo SOŠ technickej v Prešove.
ISK okrem sponzorského príspevku poskytli dva filmy s tematikou BOZP, ktoré organizátori zaradili do úvodného i hlavného programu súťaže. Naši zástupcovia, Maroš Mosný a Anna Kurjanová, pozvali víťaznú školu na Týždeň bezpečnosti, ktorý sa v celom COLASe uskutoční v závere júna. Prievidzskí študenti sa zúčastnia na úvodnom programe Týždňa bezpečnosti v Košiciach a navštívia tiež neďalekú
obaľovaciu súpravu v Trebejove a lom v Maglovci.