Nová spojnica pre Novares


Trnavskí COLASáci vysúťažili zákazku a za uplynulý polrok (od októbra do mája) zrealizovali nové dopravné napojenie na nadradenú cestnú sieť, konkrétne novú účelovú komunikáciu. Hodnota diela predstavuje vyše 348 tisíc eur bez DPH. Položili 1 100 ton asfaltových zmesí, súčasťou zákazky bolo i oplotenie, preložka 22-kilovoltového rozvodu a areálové vonkajšie osvetlenie. Tím viedli stavbyvedúci Michal Pavlík a majster Igor Halász.