Nová spojnica pre Novares


Trnavskí COLASáci vysúťažili zákazku a za uplynulý polrok (od októbra do mája) zrealizovali nové dopravné napojenie na nadradenú cestnú sieť, konkrétne novú účelovú komunikáciu. Hodnota diela predstavuje vyše 348 tisíc eur bez DPH. Položili 1 100 ton asfaltových zmesí, súčasťou zákazky bolo i oplotenie, preložka 22-kilovoltového rozvodu a areálové vonkajšie osvetlenie. Tím viedli stavbyvedúci Michal Pavlík a majster Igor Halász.

Pomocou dodávky sa všetky plné vrecia na trase pozbierali a vyhodili sme ich do pripraveného kontajnera.

Pridali sa k nám ďalší kolegovia a doniesli ďalšie vrecia, lebo sme všetky minuli.

V pláne bolo občerstvenie a prestávka na Aničke a po ceste sme opäť (!) dokúpili vrecia a rukavice....a spravili si miniteambuilding

Dobrovoľníkom sme rozdali všetkým vrecia, rukavice a vodu, lebo počasie bolo naozaj krásne-slnečné a teplé, pitný režim je potrebné dodržiavať.

Už po 500m sme v Košiciach  mali asi päť plných vriec odpadu, čo nás jemne povedané prekvapilo a rozhodli sme sa plné vrecia nechať za sebou na trase s tým, že sa po ne spätne vrátime. Kontajner od MČ Sever bol totiž zložený až pod železničným mostom.

Do košickej akcie sa zapojilo celkovo 14 ľudí, dve deti a dve mladé teen slečny a ešte aj jeden pes:).

A v tom istom čase sa v Nitre stretli tri naše akčné kolegyne a za dve hodiny bol mestský park čistejší o 4 plné vrecia odpadu.

Dokopy sme vyzbierali cca 50 vriec odpadu.

Určite ešte upratovanie zorganizujeme, lebo naozaj bolo super. A bolo fajn sa stretnúť aj mimo prácu a spraviť niečo len tak pre druhých...

-zor-