Meníme sa na COLAS


Zmena obchodného mena 
Inžinierske stavby, a.s. sa menia na COLAS Slovakia, a. s. Krok schválilo valné zhromaždenie spoločnosti 30. mája a v polovici júna bol tento názov zaregistrovaný v Obchodnom registri SR. V našom záujme bolo zaregistrovať obchodnú značku čo najskôr. Spoločnosť CESTY NITRA, a. s. sa stane súčasťou COLAS Slovakia k 1. januáru 2020. Toto načasovanie je výhodné z účtovného hľadiska. Spoločnosť IS-Lom s.r.o., Maglovec zostáva dcérskou spoločnosťou slovenského Colasu a jej názov sa nemení.

 

Novinky vidia i naše oči
V e-mailovej komunikácii sme začali používať nový grafický prvok – obrázok avizujúci zmenu mena. CESTY NITRA budú podpis v tejto podobe používať až do zlúčenia. Následne bude v celej firme súčasťou podpisu nové logo. Použitie loga, farebnej škály, označovanie vozidiel a mechanizmov či vzory dokumentov bude riadiť nový dizajnový manuál. Napomôže, aby bola naša spoločnosť a jej značka ľahko identifikovateľná.

 

V digitálnom svete
Naša spoločnosť bude mať atraktívnu webovú stránku, na ktorej si nájde dôležité informácie o nás aj široká verejnosť. Značka COLAS Slovakia začala žiť i na sociálnych sieťach. Ťažiskovými sú Facebook a LinkedIn, aktualizuje sa kanál na YouTube. Sledujte svoju spoločnosť aj takto, dajte o nej vedieť známym a priateľom.


Projektový tím nás sprevádza
Aby zlučovanie našich firiem prebehlo čo najhladšie, vznikol projektový tím. Každý z jeho členov je zodpovedný za svoje oddelenie a oblasť činnosti. V rámci internej kampane k zjednocovaniu spoločnosti prebieha od polovice júna séria stretnutí so zamestnancami. Vaši manažéri vám priamo vysvetlia, prečo dochádza k zlúčeniu firiem a ako zmeny ovplyvnia váš každodenný život. Svoje otázky v tomto smere môžete kedykoľvek adresovať svojim nadriadeným, alebo napísať na e-mailovú adresu merger@colas-sk.sk a merger@cestynitra.sk – časté otázky a odpovede na ne uverejníme aj v časopise Via Colas.

Nadväzujeme na silnú tradíciu našich značiek na východnom i západnom Slovensku. Táto história trvá vyše 60 rokov a pokračuje do budúcnosti. Vy všetci ste tí, čo dodajú spoločnosti COLAS Slovakia nový náboj.