Vďaka zmenám sa môžeme rozvíjať


O čom v týchto dňoch najviac uvažujete?
O dvoch veciach – aké máme možnosti vyhrať súťaž o vybudovanie rýchlostnej cesty R2, obchvatu Košíc za 135 miliónov eur a aj obchvatu Šale, kde Slovenská správa ciest vypísala tender za 60 miliónov. Chceli by sme byť v oboch súťažiach úspešní a myslím, že naše šance sú dobré.
Medzitým prebehol dôležitý míľnik pri zlučovaní našich dvoch spoločnosti; Inžinierske stavby sa premenovali na COLAS Slovakia. Čo všetko to znamená?
Stratégiu spojenia sme vysvetlili v európskom COLASe vo Viedni a získali sme patričný súhlas. Teraz sa sústredíme na pokračovanie zjednocovania – vrátane komunikácie. Naše kroky jasne vysvetlíme zamestnancom, dodávateľom aj zákazníkom, jednoznačne popíšeme, čo sa deje, aby sme eliminovali akékoľvek pochybnosti. Okrem zmeny názvu spoločnosti je pred nami ešte niekoľko právnych krokov.
Stále platí, že k 1. januáru 2020 by sa malo zlučovanie ukončiť? 
Áno, od budúceho roka by sa mali spoločnosti, doteraz známe ako Inžinierske stavby a CESTY NITRA, zlúčiť, vrátane vizuálnych
zmien názvu, loga, účtovných zmien atď. Spojený COLAS Slovakia si zažije reálny štart novej firmy.
Stavebný trh beží naplno, avšak nie jena ňom dostatok kvalitných spoločností pre spoluprácu. Ako si v tomto smere počíname?
CESTY NITRA aj Inžinierske stavby Košice majú dobrú povesť, svoje záväzky splácame načas. Potrebujeme si túto dobrú povesť udržať. Je to dôležitý faktor aj pri výbere zhotoviteľov – musíme si byť istí, že máme tých najlepších partnerov a „hrať s nimi fér“ – v zmysle zmluvných podmienok, vzájomnej lojality a podobne. To by malo priniesť ešte vyššiu úroveň kvality, bezpečnosti, ekonomickej bilancie stavieb.
Ako si interne poradiť so stále širšou škálou aktivít, kompetencií a zručností?
Chceme byť ako spoločnosť čo najviac nezávislí. Kvalitne pripravovať projekty a zároveň odvádzať kvalitu aj pri realizácii. Ľudia majú príležitosti kariérne postúpiť na vyššie pozície – hlavných stavbyvedúcich, námestníkov, riaditeľov – s väčšou zodpovednosťou. Chceme docieliť, aby zdieľanie vedomostí a najlepších praktík bolo súčasťou školení.
Veľmi dôležitým nástrojom sa stáva cezhraničný pohyb ľudí, ktorí tak môžu ďalej rásť. Napríklad niektorí kolegovia z právneho oddelenia v Chorvátsku prešli do Poľska, čo je štvornásobne väčší trh. Určite si chceme udržať tých ľudí, ktorých vo svojom strede už máme a zároveň odborne rásť v celej Európe. Počet subdodávateľských firiem by sme mali čo najviac znižovať. Potrebujeme si udržať know-how vnútri spoločnosti, zlepšovať riadenie na stavenisku. Ide tiež o to, aby sme mali lepšiu kontrolu z pohľadu znenia zmlúv a neustále kontrolovať náklady.
V marci sme vyhrali súťaž o Stavbu roka za rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne. Kde v tom vidíte pridanú hodnotu pre COLAS?
Dostali sme možnosť prezentovať sa ako špičková slovenská stavebná firma. Máme medzi sebou niektorých vynikajúcich
ľudí; táto cena potvrdzuje, akú skvelú prácu odvádzajú. Aj touto cestou im chcem opätovne zablahoželať.
A aký odkaz máte pre kolegov na začiatok leta?
V prvom rade ide o bezpečnosť. V lete sa to všade hemží aktivitou. Prosím, vždy si na pracovisku kontrolujte situáciu
a reagujte vhodne. Keď nastane nebezpečná udalosť, nahláste ju a rozanalyzujte. Predstavujte si, čo by sa mohlo stať za rôznych okolností. A tiež pamätajme na to, že deň čo deň zvyšujeme svoje skúsenosti a zlepšujeme referencie. Naše vedomosti
a schopnosti tým rastú. Vyťažme z toho čo najviac v prospech tímovej práce, vytvárajme zohraté kolektívy aj pre veľké projekty.

Prázdny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...