Články

<Enter category description>
49-60 z 93 výsledkov

Užili sme si majstrovstvá

Slovensko žilo na jar ľadovým hokejom. Naša krajina zorganizovala majstrovstvá sveta v tomto športe a presne 18 lístkov na košické zápasy bolo k dispozícii aj pre našich zamestnancov.

Viac ... »

Bezpečnejšie na cestách

Spoločnosť COLAS Europe rozbehla bezpečnostnú kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti účastníkov cestnej premávky a zníženie rizík, ktorým sú naši zamestnanci vystavení pri práci v premávke.

Viac ... »

Desaťročia s bezpečnosťou

45 rokov, to už je nejaká tradícia. A presne toľký ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa konal v apríli v Tatranskej Lomnici.

Viac ... »

Nová spojnica pre Novares

Závod firmy Novares pri obci Zavar neďaleko Trnavy produkuje súčiastky pre automobilový priemysel. Výrobná hala leží v areáli automobilky PSA Peugeot Citroen a jediný prístup na pozemok Novaresu doteraz zabezpečovala vnútroareálová komunikácia PSA.

Viac ... »

Cesta hodná pamiatky UNESCO

Ochtinská aragonitová jaskyňa v Slovenskom krase patrí medzi unikáty a od roku 1995 je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. K prírodnej pamiatke však už niekoľko rokov viedla asfaltová cesta nevyhovujúcej kvality.

Viac ... »

Nebojte sa stavbárčiny!

Ženy pracujúce na stavbách sú v našich končinách stále skôr výnimkou. Aj v COLASe sa však nájdu – stavbyvedúca Klaudia Stecinska a majsterka Stanislava Maliková patria medzi živé príklady. Obe rady poskytli rozhovor pre VIA COLAS.

Viac ... »

Rodinný tandem

Kým „dedenie“ povolania v rodinách – stavebníctvo nevynímajúc – nie je ani na Slovensku ničím výnimočným, nájsť dve generácie z jednej rodiny na jedinom pracovisku, to sa hneď tak nevidí. A nielen v cestárčine. No v jednej z asfaltových čiat na stredisku COLASu pracujú dvaja Pavlovia Bělunkovci – otec a syn. Dobrá povesť o nich už prekročila hranice domovskej Trnavy.

Viac ... »

Intenzívny mesiac na cyklotrase

O cyklistickom chodníku spájajúcom nitrianske sídlisko Klokočina s autobusovou stanicou cez lesopark Borina a Hollého ulicu sa v meste hovorilo niekoľko rokov. Spoločnosť CESTY NITRA definitívne prevzala stavenisko na tejto zákazke 1. októbra 2018. Termín dokončenia bol tvrdý – 29. marec 2019. Zima práce na diele prerušila na niekoľko týždňov, a tak podstatná časť bola zrealizovaná až v samotnom marci.

Viac ... »

Vďaka zmenám sa môžeme rozvíjať

Chceli by sme dostať spoluprácu so spoľahlivými dodávateľmi na vyššiu úroveň. COLAS tiež ponúka šance pracovať v inej krajine a tým aj možnosť osobného rozvoja, hovorí generálny riaditeľ v SR, Cyril Pinault.

Viac ... »

Rastieme v každej krajine

Vážení kolegovia, som veľmi rád, že môžem mať úvodné slovo nového vydania časopisu VIA COLAS. Dúfam, že ste si jeho nový formát obľúbili. V troch krajinách nášho regiónu sa sezóna začala s dobrou zásobou práce. Na začiatku roka bola na úrovni 39 % v Poľsku, 47 % v Českej republike a 41 % na Slovensku.

Viac ... »

49-60 z 93 výsledkov