Médiá / Aktuality

<Enter category description>
13-24 z 30 výsledkov

Bezpečný podnik

Od 22. októbra 2019 patrí aj náš COLAS Slovakia, a.s. medzi 11 slovenských firiem, ktoré sa môžu pýšiť osvedčením „Bezpečný podnik.“ V rámci konferencie „Kultúra bezpečnosti“ v Bratislave organizovanej Národným inšpektorátom práce si ho za nás všetkých prevzal Manažér BOZP Maroš MOSNÝ spolu so svojím tímom bezpečnostných technikov: Anny Kurjanovej, Emílie Malatincovej a Pavla Krákoru.

Viac ... »

Obytná zóna Lorinčík–Háje: súhra dvoch závodov

Prevziať koordináciu novej fázy projektu po zhotoviteľovi, ktorý zastrešoval predošlú fázu, je niečo, s čím COLAS už má – hlavne na východe Slovenska – pomerne bohaté skúsenosti. Spomeňme Ecopoint či Zelenú stráň. Nadväzovať na niečo si však vždy vyžaduje špeciálne úsilie a zvláštne nasadenie. Platí to aj pre developerský projekt firmy Cere Invest – obytná zóna Lorinčík-Háje na západnom okraji Košíc.

Viac ... »

Naša stavba roka

Určite patrila medzi vlajkové lode slovenského COLASu posledných dvoch rokov. Veď preto sme rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne prihlásili do prestížnej a už tradičnej celoslovenskej súťaže Stavba roka, organizovanej združením ABF Slovakia.

Viac ... »

Maglovec: nové stromy už rastú

Dvadsať nových stromov vyrástlo na okraji pozemku spoločnosti IS-Lom. Areál magloveckého andezitového lomu tieto dreviny nielen skrášlia, ale prispejú aj k nižšej prašnosti okolia, vrátane častí priľahlej obce Vyšná Šebastová.

Viac ... »

Užili sme si majstrovstvá

Slovensko žilo na jar ľadovým hokejom. Naša krajina zorganizovala majstrovstvá sveta v tomto športe a presne 18 lístkov na košické zápasy bolo k dispozícii aj pre našich zamestnancov.

Viac ... »

Bezpečnejšie na cestách

Spoločnosť COLAS Europe rozbehla bezpečnostnú kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti účastníkov cestnej premávky a zníženie rizík, ktorým sú naši zamestnanci vystavení pri práci v premávke.

Viac ... »

Desaťročia s bezpečnosťou

45 rokov, to už je nejaká tradícia. A presne toľký ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa konal v apríli v Tatranskej Lomnici.

Viac ... »

Nová spojnica pre Novares

Závod firmy Novares pri obci Zavar neďaleko Trnavy produkuje súčiastky pre automobilový priemysel. Výrobná hala leží v areáli automobilky PSA Peugeot Citroen a jediný prístup na pozemok Novaresu doteraz zabezpečovala vnútroareálová komunikácia PSA.

Viac ... »

Cesta hodná pamiatky UNESCO

Ochtinská aragonitová jaskyňa v Slovenskom krase patrí medzi unikáty a od roku 1995 je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. K prírodnej pamiatke však už niekoľko rokov viedla asfaltová cesta nevyhovujúcej kvality.

Viac ... »

13-24 z 30 výsledkov